Sponsoring

U kunt, ook als niet lid, een hole op Golfclub De Dommel sponsoren.
U verkeert in goed gezelschap, want vele grote bedrijven – zowel lokaal als nationaal – presenteren zich trots op onze 18 teeboxen.

Uw bedrijf wordt het gehele jaar getoond aan onze frequent spelende leden. Maar ook aan niet leden. Golfclub De Dommel behoort landelijk tot de verenigingen met de meeste golfcompetitieteams. Dit leidt tot bezoek van immens veel competitieteams vanuit heel Nederland. Daarnaast ontvangt Golfclub De Dommel jaarlijks veel greenfee spelers die heel graag een ronde maken op de fraaie golfbaan met haar prachtige historie. Tenslotte staat uw bedrijf ook “in the spotlights” tijdens de wedstrijden van de populaire Business Competitie van Golfclub De Dommel, waaraan naast leden ook ruim 200 gasten van management/directie niveau uit het bedrijfsleven deelnemen.
De holesponsor plaatst borden op de gele en de rode tee gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst.
Kosten voor holesponsoring bedragen € 2.250,- per jaar (exclusief een gering bedrag voor productiekosten van de holesponsorborden).

Jaarlijks organiseert het bestuur van de vereniging The Goodwillschaal, een golfwedstrijd met een gezellige borrel en heerlijk diner voor de sponsoren. Iedere sponsor wordt hiervoor met drie gasten uitgenodigd.

De vereniging zal de naam van de sponsor in haar clubblad De Ekster, in de Nieuwsbrieven en op haar website vermelden.

Mocht u één van onze prachtige holes willen sponsoren dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen
naar de sponsorcommissie via sponsor@gcdedommel.nl.