GEO

Gebieds- en biotoopbescherming

Golf en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  De wet Natuurbescherming eist van ons op verantwoorde en duurzame wijze om te gaan met de aanwezige flora, fauna en hun verblijfsgebieden.

De aandacht ligt de komende jaren op het biotoop inheems bos. De bedoeling is om de sluitingsgraad verder te verlagen door gerichte dunningen. Waar mogelijk planten we nieuwe bomen en heesters.

Om insectenpopulaties te stimuleren gaan we naast hole 3 een bloemrijk grasland aanleggen. Heide wordt waar mogelijk in bosranden verder ontwikkeld.

Daarnaast is bijzondere aandacht voor de bescherming van het gebied tussen hole 2 en 7.  Niet alleen bescherming maar ook  meer  kansen bieden aan bijzondere flora.

Samen met de Natuurgroep Gestel continueren we de monitoring van de op de baan aanwezige flora en fauna.

Daarnaast staat ook het onderhoud en bijplaatsen van spreeuwenkasten op het programma. Er zijn al veel kasten (ca. 200 stuks) in de loop der jaren geplaatst.

Voor golfers is een goede kwaliteit van greens, fairways en teeboxen van het grootste belang voor een optimaal spelplezier.  Dit zal in de komende jaren dan ook weer volop op de agenda staan.

Het beheer van de baan is erop gericht om geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken. We kennen allemaal het probleem van bijv. schimmelende greens. Bij het bereiken van de zogenaamde schadedrempel, zal toch gebruik gemaakt worden van alsnog toegelaten middelen.

Grassoorten worden vervangen omdat ze, door de klimaatverandering, niet meer, geheel of gedeeltelijk, voldoen. De fairways worden dan minder gevoelig  voor ziekten en droge periodes.

Dit is slechts een kleine greep uit de acties die op het programma staan.

Belangrijk is dat wij als Golfclub het landschap en de ecologie beschermen en kunnen aantonen dat wij hiervoor voldoende kennis in huis hebben.