Gasten

De Dommel kent uitsluitend een greenfee 1 dag (contributie) voor  voor bezoekers.

Leden NGF- of buitenlandse clubs                                                                        € 85,-
Introducé spelend met Dommellid                                                                       € 40,-
Leden van clubs waarmee De Dommel een hospitality afspraak heeft         € 40,-
Jeugdleden NGF (t/m 21 jaar) met handicap (max. 3 x per jaar)                     € 10,-
Groepen van meer dan 11 personen                                                                    € 50,- per persoon
Gebruik oefenbaan/driving range (alleen met een Dommellid)                      € 7,50

Bij groepen van 12 personen of meer (inclusief Dommelleden) geldt het groepstarief en vervalt het introductietarief.

Greenfee uitsluitend te voldoen per pin betaling.

Bezoekers dienen zich altijd vooraf bij het secretariaat aan te melden.

Aansprakelijkheid

U bent op eigen risico op De Dommel aanwezig.
De Dommel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen, in gebouwen of op de terreinen van De Dommel.
De Dommel is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het beoefenen van het golfspel op de terreinen van De Dommel of het verblijven in de ruimste zin van het woord op de spel- en oefenfaciliteiten van De Dommel en in en rond het clubhuis.
Auto’s op de terreinen van De Dommel en eigendommen in de auto’s zijn voor risico van de eigenaar.