GEO

Maatschappelijke bijdrage, Golfers en medewerkers, Communicatie

We richten ons als GEO commissie hierbij op bijdragen die zowel de maatschappij als de Golfclub kunnen dienen.

Er wordt gedacht aan het geven van erkende reanimatiecursussen, waardoor zowel leden als wandelaars kunnen worden geholpen in noodsituaties.
Greenkeepers, golfpro’s en secretariaat zijn al geschoold in BHV en/of reanimatie.

Met de leden van de lokale Natuurgroep Gestel worden birdwatching dagen op De Dommel georganiseerd. Dit stelt ons in staat om de inventarisatie van vogels te optimaliseren.

Mogelijk komt er een tevredenheidonderzoek waarbij de inzet van een of meerdere Hbo-ers kan worden gebruikt.

Al onze medewerkers worden in staat gesteld zich op adequate wijze te ontwikkelen in hun werk. Bijscholing, training en werkplekervaring zorgen voor kwalitatieve greenkeepers en medewerkers secretariaat.

De communicatie met de leden vindt plaats op verschillende manieren zoals de website, de online Nieuwsbrief, de Socie-app en De Ekster.
Speelgroepen en/of wedstrijdleiding maken ook frequent gebruik van e-mails om hun deelnemers te informeren of te activeren.
Gekeken wordt naar nog andere communicatiemiddelen.