Baan

BAANGEDRAGSREGELS

Algemeen

Artikel 1.2 uit het regelboekje: van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen, (“The Spirit of the Game”) door:

  • Integer te handelen – bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle golfstraffen toe te passen en in alle opzichten eerlijk te zijn tijdens het spel.
  • Rekening te houden met anderen – bijvoorbeeld door vlot door te spelen, de veiligheid van anderen in acht te nemen, een andere speler niet af te leiden bij het spel en de green zo snel mogelijk te verlaten zodat spelers in de achterliggende flight naar de green kunnen slaan.
  • Goed voor de baan te zorgen – bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en niet te dicht bij de hole te staan om schade rondom de cup te voorkomen.

Standing en doorlaten
Starten kan alleen op hole 1 en onder voorwaarden op hole 10. Starten op andere holes is niet toegestaan.

Start op hole 1
Alleen spelers gestart op hole 1 hebben standing. Dat betekent dat u voorrang heeft  op spelers die op hole 10 starten of zijn gestart.

Start op hole 10
Dat is alléén toegestaan als spelers gestart op hole 1 en komend van hole 9 niet worden gehinderd bij de voortgang van hun spel. Daarom geldt dat u alleen mag starten als de gehele hole 9 vrij is. Starten op hole 10 met een vier-bal is niet toegestaan.

Wedstrijden
Deelnemers aan wedstrijden, georganiseerd door de wedstrijdcommissie hebben altijd standing, ongeacht de starthole. Dit geldt ook voor de deelnemers aan competitiewedstrijden.
Deelnemers aan andere wedstrijden zoals de Herenmiddag, de Damesdinsdag en -woensdag, etc. hebben geen ‘wedstrijd’ standing. Zij hebben, zoals andere spelers, de normale standing indien zij zijn gestart op hole 1. Deelnemers aan deze wedstrijden die zijn gestart op hole 10 hebben geen standing. Dit geldt ook als deze wedstrijden qualifying zijn.

Teesluitingen
Indien er teesluitingen zijn ten behoeve van wedstrijden en gezelschappen, wordt dit vermeld op de baan- en clubagenda op de website. Het is verstandig op deze agenda te kijken indien u van plan bent te gaan spelen.

Volgorde van spelen
De normale ronde gaat van hole 1 naar hole 18. Bij starten op hole 10 eindigt de ronde bij hole 9. Doorsteken van holes (bijvoorbeeld van hole 1 naar 8 of van hole 9 naar 16) is niet toegestaan. In sommige situaties (bijvoorbeeld bij sluiting van de holes 2 tot en met 7), geldt een andere routing. Deze wordt dan duidelijk op de website en in de baan aangeven.

Doorlaten in de baan
Eén-, twee-, drie- en vierballen moeten twee-, drie- en vierballen doorlaten bij afstandsverlies. Een één-bal mag doorgelaten worden bij afstandsverlies. Een partij heeft afstand verloren als bij het afslaan op een hole de voorgaande partij niet meer op de green van die hole is. Dit geldt niet voor par 3 holes.

Behoud van de baan
Voor het behoud van onze baan, houdt u zich aan de volgende regels:
Geen karren plaatsen vlakbij de greens. Loop niet met uw kar tussen de bunkers en de greens door. Volg de aanwijzingen, die in de baan zijn opgesteld.
Gebruik de trapjes bij de tees.

Wandelpaden, oprit en parkeerplaats
De paden op het terrein zijn opengesteld voor wandelaars. Alhoewel de wandelaars dienen op te letten, moet u als speler ook wandelaars in de gaten houden. Met name op holes 12, 13 en 14 dient u uiterst waakzaam te zijn en liever te wachten dan voorrang te nemen.
Bij het wegrijden, aan komen rijden, uitstappen en uitladen van uw auto dient u er rekening mee te houden dat er op verschillende plaatsen gegolft kan worden. Stop zonodig bij green 18 en 15, afslag hole 1, 10 en 16 om het spel niet te verstoren. Maak op de juiste wijze gebruik van de parkeervakken op de parkeerplaats.

Gebruik telefoon
Mobiel bellen is, behalve in geval van calamiteiten, alleen toegestaan op de parkeerplaats. Zet uw toestel in de baan, het clubhuis en op het terras op de trilstand of uit.

Groet elkaar, heb respect voor uw medespelers en spreek hen vriendelijk aan als zij de regels overtreden. Samen komen we verder!

DRESSCODE

Vooral voor de wedstrijden waarbij om zilverprijzen wordt gespeeld, wordt het zeer op prijs gesteld dat u zich voor de prijsuitreiking verkleedt (smart casual).
Uitzondering hierop zijn de maandelijkse Ekster-wedstrijden en de wedstrijden waarbij de wedstrijdleiding u dit middels de startlijst laat weten.

Voor golfkleding in de baan wordt van u verwacht dat u gepaste kleding draagt.