Baan

BAANGEDRAGSREGELS

U speelt “the stipulated round” (holes 1 t/m 18, holes 1 t/m 9 of holes 10 t/m 18).
a. Er kan alleen worden gestart op holes 1 en 10. Spelers gestart op hole 1 hebben standing.
b. Vier-ballen starten altijd op hole 1.
c.  Start alleen op hole 10 wanneer u er zeker van bent dat hole 9 leeg is en laat spelers door die op hole 1 gestart zijn.
d. Deelnemers aan wedstrijden, georganiseerd door de wedstrijdcommissie en competitiewedstrijden hebben altijd standing, ongeacht de start hole.

U laat conform de NGF doorlaatregels een andere partij door, zodra u:
a. de afstand van een volledige hole op de partij voor u heeft verloren;
b. langzamer blijkt te spelen dan de achterop komende partij;
c. naar een bal zoekt en het ernaar uitziet, dat deze niet makkelijk te vinden is.

U mag achter een wedstrijd of teereservering aan spelen.
Graag ruim afstand houden tot de laatste partij. Om te weten wanneer u kunt gaan spelen, kunt u terecht bij de wedstrijdleiding of het secretariaat. Indien er teesluitingen zijn ten behoeve van wedstrijden en gezelschappen, wordt dit vermeld op de agenda op de website. Het is verstandig regelmatig op de agenda te kijken, indien u van plan bent te gaan spelen.

Houd u zich – voor het behoud van de baan – strikt aan de regels.
Geen karren vlakbij de greens of tussen de bunkers en de greens door, passeer de witte lijnen niet met karren en volg de aanwijzingen, die overal zijn opgesteld (met name ’s winters).

Bespeel de baan met respect.
Leg divots terug, repareer pitchmarks en gebruik de trapjes bij de tees.

De paden op het terrein zijn opengesteld voor wandelaars.
Alhoewel de wandelaars dienen op te letten, is dit ook een plicht van de spelers. Met name op de holes 12, 13 en 14 dient men uiterst waakzaam te zijn en liever te wachten dan te schreeuwen.

Bij het aan komen rijden, uitstappen en uitladen van uw auto dient u er rekening mee te houden dat er op verschillende plaatsen gespeeld kan worden. 
Green 18 en 15, afslag hole 1, 10 en 16. Maak s.v.p. op de juiste wijze gebruik van de parkeervakken op de parkeerplaats.

Mobiel bellen is, behalve in geval van calamiteiten, alleen toegestaan op de parkeerplaats. 
Zet uw toestel in de baan, het clubhuis en op het terras op de trilstand.

Groet elkaar en maak kennis met elkaar als u elkaar niet kent.

Heb respect voor uw medespelers.
Help elkaar bij de naleving van de baangedragsregels.

Wekelijkse wedstrijden.
Winterblad, Winterkan, donderdagavond-, zaterdagmiddagwedstrijden, dinsdag damesdag, woensdag damesdag, Breek van de Week en de donderdag herenmiddag zijn geen officiële wedstrijden en vallen onder de algemene standingregels.
Bij deze gelegenheden is het wel toegestaan om vanaf hole 1 en hole 10 te starten (vanaf hole 10 maximaal 3 bal). Flights startend op hole 10 hebben geen standing.
Gedurende de jeugdlessen op zondagmorgen zijn hole 16 t/m 18 gesloten/gereserveerd voor de jongere jeugd. De oudere jeugd start op hole 1. Zij hebben geen standing.
Wij vragen uw medewerking om deze dagen te respecteren.

Bij uitwisselingen met bevriende clubs georganiseerd door de dames- of herencommissie is het eveneens toegestaan om van hole 1 en 10 te starten na toestemming van het bestuur. In deze gevallen dient op de website duidelijk te worden aangegeven wanneer de tees gesloten zijn.

Maatregelen voor het verruimen van de speelmogelijkheden voor leden op de baan.
Voor een beter verloop gelden voortaan de volgende regels voor groepsreserveringen (3 flights of meer):

  1. (Halve) shotgun starts worden alleen toegestaan in overleg met het bestuur en als dit geen extra hinder oplevert.
  2. Er mag alleen op hole 1 worden gestart (dus niet op hole 10), ook als er slechts 9 holes worden gespeeld.
  3. Er mogen niet meer dan 2 groepen per dag toegelaten worden met tenminste 1 uur verschil in starttijd tussen de laatste starttijd van de eerste groep en de eerste starttijd van de tweede groep.
  4. Er mogen maximaal 5 groepen per week worden toegelaten.
  5. Bij het verlenen van de starttijden dient aan de organisator uitdrukkelijk gemeld te worden dat hiervan niet afgeweken kan worden. De organisator dient dat aan alle deelnemers duidelijk te maken.

DRESSCODE

Vooral voor de wedstrijden waarbij om zilverprijzen wordt gespeeld, wordt het zeer op prijs gesteld dat u zich voor de prijsuitreiking verkleedt (smart casual).
Uitzondering hierop zijn de maandelijkse Ekster-wedstrijden en de wedstrijden waarbij de wedstrijdleiding u dit middels de startlijst laat weten.

Voor golfkleding in de baan wordt van u verwacht dat u gepaste kleding draagt.