Sponsoring

In 2019 is op Golfclub De Dommel de Business Competitie opgericht. Leden met een eigen bedrijf of werkend in een positie waarbij het interessant is om op een ontspannen en aangename wijze te netwerken, maken dankbaar gebruik van deze mogelijkheid.

Er wordt 1 x per maand (maanden mei, juni, september, oktober) op een maandagmiddag 12 holes gespeeld. In november is er een feestelijke afsluiting van het seizoen met een terug- en vooruitblik.

Op een Business Competitiedag nodigt een deelnemend lid een relatie uit. Tijdens deze dag worden de deelnemers in de watten gelegd op onze prachtige baan met aansluitend een gezellige borrel en een voortreffelijk diner. De Business Competitie wordt door haar deelnemers als uiterst succesvol en interessant ervaren.

De kosten bedragen € 1.650,- per jaar.

De netto opbrengst van de Business Competitie vloeit naar een door de sponsorcommissie geoormerkt doel voor de club, dat niet middels de reguliere exploitatie van de club kan of zal worden bekostigd. Voorgaande jaren is dit besteed aan de Trackman op de driving range en een bijdrage voor de aanleg van de nieuwe korte spelhoek.

Wilt u ook graag deelnemen aan de Business Competitie of wilt u meer informatie? Mail naar sponsor@gcdedommel.nl en u wordt snel benaderd.