Baan

Greenkeeping
Voor de  greenkeepers van De Dommel is de baan en de omliggende natuur de hoofdzaak. Het team, onder leiding van Koert Donkers, bestaat uit acht gekwalificeerde greenkeepers. Hun doel is te zorgen dat de baan er elke dag mooi bij ligt én gezellig omgaan met de golfers.  Uitdagingen zijn optimalisatie van de speelkwaliteit van de baan en het voorkomen van schimmels en andere ziektes in de baan. Om ziektes te bestrijden en in toom te houden worden vooral cultuurtechnische maatregelen genomen. Ook werkt een uitgekiend bemestingsprogramma mee om ziektes zoveel mogelijk te voorkomen. De eisen voor gewasbescherming veranderen. We moeten in een aantal jaren terug naar gebruik van nul bestrijdingsmiddelen; spannend hoe dat weer uitpakt. Hierbij en ook bij het onderhoud en de aanschaf van machines, wordt steeds het duurzaamheidsaspect in de gaten gehouden.

Voor de werkzaamheden van de greenkeepers wordt in oktober de jaarplanning gemaakt voor het gehele onderhoud. In het voorjaar, vanaf half februari, wordt de baan belucht, door gezaaid, bemest en op andere manieren klaar gemaakt voor het zomerseizoen. In het speelseizoen, van 1 april tot 1 oktober, bestaat het onderhoud van de greens voornamelijk uit uiterlijk onderhoud; maaien, beluchten, dressen (humusrijke grond verspreiden over gras), verticaal maaien, bemesten en beregenen als dat nodig is.

In het naseizoen, vanaf eind september, is het tijd om te beluchten, te zaaien en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. In de winter vinden voornamelijk werkzaamheden binnen plaats, zoals het onderhoud van machines. Tevens worden in de winter de werkzaamheden verricht voor het natuurbeheerplan en verbeteringen/aanpassingen in de baan. Vergeet niet dat de greenkeepers voorrang hebben, als ze een zwaailicht aan hebben. Zij zullen u altijd doorlaten waar dat mogelijk is. Heb geduld met ze; zij hebben het zeker met de spelers.

Spelers kunnen ook zelf het nodige doen aan het onderhoud van de baan: loop niet tussen bunker en green met een trolley, repareer pitchmarks, hark bunkers aan, leg divots terug. Simpele dingen waar iedereen profijt van heeft.’


Het greenkeepers-team

Koert Donkers (Hoofd Greenkeeper):

Harrie van Oirschot:

Wim Verstijnen:

Ad Schellekens:

Ramon Bakker:

Jeroen van Beekveld:

Sander van Dal:

Maik van Doorn:

Contact
e-mail: greenkeepers@gcdedommel.nl