Gasten

Golfclub De Dommel heet haar gasten van harte welkom.

Leden van NGF-clubs en leden van buitenlandse clubs met een geldige lidmaatschapskaart en met een playing handicap lager dan 36 zijn als greenfeespeler welkom. Andere NGF-geregistreerde spelers worden alleen op introductie toegelaten. Bij introductie volstaat handicap 54. Indien geen geldige NGF-kaart of lidmaatschapskaart kan worden getoond, kan de toegang worden geweigerd. De club heeft het recht legitimatie te vragen. Een introducé die met het introducerend lid meespeelt, krijgt reductie op de greenfee. Deze introductie is beperkt tot twee personen per keer.

In het weekend worden gasten alleen op introductie toegelaten. Een Dommellid mag maximaal twee gasten introduceren.

Voor (klein-)kinderen van leden in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar, die af en toe als introducé van hun (groot-)ouders willen spelen, bieden we maximaal 4 keer per jaar speelmogelijkheid tegen een gereduceerde greenfee van €15,-.

Leden van een NGF-club, waarvan de baan gelegen is binnen een straal van 50 km van Sint-Michielsgestel en NGF-geregistreerde spelers of buitenlandse kaarthouders, woonachtig binnen dit gebied, kunnen slechts éénmaal per jaar ongeïntroduceerd en éénmaal per jaar geïntroduceerd worden toegelaten. (Introductie tijdens de golfweek valt buiten deze regeling.) Op grond van historische banden geldt bovenstaande beperking niet voor leden van Noord-Brabantse Golfclub Toxandria en Eindhovensche Golf.

Dispensatie op bovenstaande regels kan alleen worden verleend door de voorzitter of de secretaris.

Bezoekers dienen altijd telefonisch bij het secretariaat een starttijd aan te vragen.