GEO

GEO certificering

In 2016 is onze golfclub GEO (Golf Environment Organisation) gecertificeerd. Het belangrijkste speerpunt van het GEO beleid is Duurzaam Beheer. Dit geldt zowel voor de golfbaan, het landgoed Zegenwerp, als voor de gebouwen, het personeel en de horeca. Op termijn is een GEO-certificaat een voorwaarde voor het organiseren van NGF-wedstrijden. Om te voldoen aan de GEO-normen is het Visie en Werkplan 2016-2020 opgesteld.

De GEO geeft richtlijnen op welke onderwerpen de golfbanen worden getoetst. Deze toetsing vindt elke vijf jaar plaats. Voor De Dommel stond hercertificering op de agenda in 2020. De toetsing wordt uitgevoerd door een externe auditor die met name kijkt naar:

  • Onderhoud van de baan en omgeving, waarbij aangestuurd wordt op een verbod van gewasbeschermingsmiddelen
  • Duurzaamheid van de inkoop (voedsel, machines en grondstoffen)
  • Energieverbruik en mogelijke besparingen hierop
  • Evenwicht tussen spelplezier en de omliggende natuur.
  • Verzamelen en verwerken van afval, olie, etc.

Vanaf de certificering in 2016 is de GEO-commissie voortvarend te werk gegaan met het Visie en Werkplan. Op 24 december 2020 werden wij verblijd met “witte rook uit Schotland”. De externe auditeur was meer dan tevreden over de uitvoering van ons werkplan. Dit betekent dat Golfclub De Dommel de komende vijf jaren weer behoort tot een van de vele gecertificeerde golfbanen in de wereld. En zeg nou zelf: een mooier kerstgeschenk kan je als GEO-commissie niet krijgen.
Via de subpagina’s Natuur, Milieu en Samenleving krijgt u een kijkje in de keuken waar de GEO-commissie zich de komende jaren mee bezig gaat houden.

Over de ervaringen en waardering van de leden met betrekking tot natuur en biodiversiteit tijdens en na het golfen is weinig bekend. De GEO-commissie is op zoek naar meer betrokkenheid van leden voor de natuur en duurzaamheid.

Heeft u opmerkingen, ideeën of tips, schroom niet om contact met ons op te nemen, het liefst per email naar Annelies Bisschops, de secretaris van de commissie (annelies8081@gmail.com).