GEO

GEO certificering

Golfclub De Dommel heeft zorg voor de natuur. Het landgoed waar de baan op ligt en het gebruik ervan kan een belangrijke rol spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur.

GEO (Golf Environmental Organisation) richt zich op het verantwoord omgaan met natuur, milieu, mens en natuurlijke hulpbronnen op golfbanen. Het is een internationaal programma, gelieerd aan de R&A, dat is ontwikkeld voor beheerders van golfbanen. Niet alleen om de natuurterreinen alsmede de ecosystemen verantwoord te kunnen beheren, maar ook om energie- en afvalstromen te beheren en een goed werkgever en buur te zijn. Kortom, de Club als partij in onze maatschappelijke omgeving.

Om het duurzaam gebruik van een golfbaan te verankeren, worden binnen het GEO programma zes aandachtsgebieden benoemd (Natuur, Water, Energie, Toevoerketen, Beheer van verontreiniging en Gemeenschappen). Door binnen deze aandachtsgebieden verbeteringen door te voeren, wordt invulling gegeven aan duurzaam golfbaanbeheer.

Voor die banen, die met betrekking tot natuurbeheer en milieuwetgeving aan een aantal criteria voldoen, is een kwaliteit certificaat weggelegd. Het GEO certificaat is een Ecolabel. Na het behalen van dit certificaat vindt iedere 3 jaar een her-audit plaats. Wij zijn er trots op dat, na twee jaar voorbereiding door een enthousiaste werkgroep, Golfclub de Dommel in november 2016 als 66e club in Nederland dit certificaat heeft behaald. Een prachtig resultaat. De echte test heeft eind 2020 plaatsgevonden. In november 2020 is er getoetst of en hoe we de doelen die we ons nu gesteld hebben gerealiseerd zijn. Het vele werk van onder andere onze GEO-commissie heeft geresulteerd in een hercertificering!

http://www.golfenvironment.org