Baan

Onweer

Veel spelers realiseren zich niet dat het bij onweer uiterst onverstandig is om door te spelen. Onweer is dan ook een dwingende reden om uw spel te onderbreken (rule 6.8) en te schuilen. Is de tijd die verstrijkt tussen bliksemflits en donder minder dan tien seconden dan is het onweer gevaarlijk dichtbij en moet het spel onderbroken/gestopt worden.

De speler is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hij mag te allen tijde stoppen als hij denkt dat er gevaar voor blikseminslag dreigt.

Wij raden aan onderstaande richtlijnen te volgen.

  • Ga direct naar de dichtstbijzijnde schuilhut of ga naar het clubhuis of de oefenbaan.
    Er bevinden zich schuilhutten op hole 1 (oefenbaan), hole 2, hole 5, hole 12/13 en naast de green van hole 16.
  • Laat uw kar, clubs en paraplu altijd achter of zorg dat deze tenminste 50 meter van de schuilhut blijven. Neem in geen geval uw kar en clubs mee de schuilhut in, golfclubs en paraplu’s werken als bliksemgeleider!
    Een handicart is geen veilige schuilplaats.
  • Indien er geen schuilplaatsen in de buurt zijn, zoek dan een lage plek op, bijvoorbeeld een droge greppel of een groepje kleine bomen in een bos.
  • Ga niet in een groep staan maar minimaal twee meter van elkaar af.
  • Mocht u zich in open terrein vinden ga gehurkt op de tenen, armen over de knieën, het hoofd zo laag mogelijk en de voeten tegen elkaar.

Desgewenst kunnen bij het secretariaat de weerberichten geraadpleegd worden.