Baan

Aansprakelijkheid

U bent op eigen risico op De Dommel aanwezig.
De Dommel is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen, in gebouwen of op de terreinen van De Dommel.
De Dommel is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het beoefenen van het golfspel op de terreinen van De Dommel of het verblijven in de ruimste zin van het woord op de spel- en oefenfaciliteiten van De Dommel en in en rond het clubhuis.
Auto’s op de terreinen van De Dommel en eigendommen in de auto’s zijn voor risico van de eigenaar.

Wat te doen bij calamiteiten:

 • Bel direct 112
  Als het ongeval/letsel bij het clubhuis of op de “oude” holes (1 en 8 t/m 18) heeft plaatsgevonden geef dan als adres Zegenwerp 12 te Sint-Michielsgestel door.
  Als het ongeval/letsel aan de overkant van de Esscheweg bij de “nieuwe” holes (2 t/m 7) heeft plaatsgevonden geef dan als adres slagboom einde Mgr. Hermuslaan nabij nr. 90 te Sint-Michielsgestel door.
 • Meldt het ongeval/letsel direct bij de horeca: telefoonnummer 073-5512316
  Vermeld duidelijk:
  Uw naam
  De plaats van het ongeval
  De aard en de ernst van het ongeval
  Het aantal slachtoffers
  Of het reanimatie betreft
 • Er zal zo snel mogelijk een BHV-er naar u toekomen met een defibrillator (deze hangt in de hal van het clubhuis) om zo mogelijk eerste hulp te verrichten.
 • De BHV-er zorgt ervoor dat er iemand aan de Esscheweg staat om het ambulancepersoneel naar de plaats van het ongeval te wijzen.

Met deze richtlijnen streven we ernaar om in geval van een noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel te acteren en doelmatig op te treden om de gevolgen van de situatie zoveel mogelijk te beperken.

Onweer

Veel spelers realiseren zich niet dat het bij onweer uiterst onverstandig is om door te spelen. Onweer is dan ook een dwingende reden om uw spel te onderbreken en te schuilen. Is de tijd die verstrijkt tussen bliksemflits en donder minder dan tien seconden dan is het onweer gevaarlijk dichtbij en moet het spel onderbroken/gestopt worden.

De speler is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Hij mag te allen tijde stoppen als hij denkt dat er gevaar voor blikseminslag dreigt.

Wij raden aan onderstaande richtlijnen te volgen.

 • Ga direct naar de dichtstbijzijnde schuilhut of ga naar het clubhuis of de oefenbaan.
  Er bevinden zich schuilhutten op hole 1 (oefenbaan), hole 2, hole 5, hole 12/13 en naast de green van hole 16.
 • Laat uw kar, clubs en paraplu altijd achter of zorg dat deze tenminste 50 meter van de schuilhut blijven. Neem in geen geval uw kar en clubs mee de schuilhut in, golfclubs en paraplu’s werken als bliksemgeleider!
  Een handicart is geen veilige schuilplaats.
 • Indien er geen schuilplaatsen in de buurt zijn, zoek dan een lage plek op, bijvoorbeeld een droge greppel of een groepje kleine bomen in een bos.
 • Ga niet in een groep staan maar minimaal twee meter van elkaar af.
 • Mocht u zich in open terrein vinden ga gehurkt op de tenen, armen over de knieën, het hoofd zo laag mogelijk en de voeten tegen elkaar.

Desgewenst kunnen bij het secretariaat de weerberichten geraadpleegd worden.