Baan

Informatie over het behalen van een handicap en het spelen van qualifying scores.

Onze pro’s Jan Groenendaal en Wouter de Vries volgen het 9-stappenplan van de NGF waardoor u als speler een beter beeld krijgt waar u zich bevindt volgens uw speelsterkte. Het 9-stappenplan is een golfvaardigheidstraject dat is opgedeeld in negen handicapcategorieën (stappen), waarbij het ontwikkelen van de vaardigheid, het vergroten van de succesbeleving en het speelplezier vooropstaan.

Stap 1 is baanpermissie
Stap 2 is handicap 54
Stap 3 is naar handicap 36
Kijk voor de vervolgstappen op https://www.golf.nl/zelf-golfen/beginnen-met-golf/9-stappenplan-en-golfacademie

Om een handicap te verkrijgen is nodig:

  1. Golfbaanpermissie:

Op advies van de golfprofessional geeft de Handicap & Regelcommissie de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een speler niet doorstromen naar handicap 54.

  1. Golfregelexamen:

Dit kunt u aanvragen bij de Handicap & Regelcommissie. Deze commissie neemt ook het examen af. Zie golfregelexamen.

  1. De speler speelt een ronde met een marker die minimaal handicap 54 heeft. Hij behaalt 18 stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes of 36 stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van handicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste handicap van de speler wordt vastgesteld volgens de formule: handicap = 54 (stablefordpunten Q-kaart 18 holes – 36).

Voorbeeld: een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38 stablefordpunten. Zijn eerste handicap wordt 54 – (38 – 36) = 52.

Golfregelexamen
Op www.ngfgolfregelexamen.nl kunt u volledige examens oefenen met vragen die op het examen gesteld kunnen worden. U kunt ook kiezen wat u wilt oefenen, zoals alleen etiquette-, matchplay- of stablefordvragen. Na het oefenen kunt u zien welke vragen goed en welke vragen fout zijn beantwoord. Er staat ook een uitleg bij de vragen en een verwijzing naar het theorieboek ‘Golfregels voor startende golfers’.

De nieuwe examens zijn voorzien van illustraties van diverse relevante regelsituaties, waarover u vragen krijgt en door middel van multiple choice het juiste antwoord moet geven. Hierbij is gekozen voor beeldmateriaal, zodat de situaties herkenbaar en begrijpelijk zijn. Het examen krijgt daarmee een betere aansluiting op het reeds bestaande boek ‘Golfregels voor startende golfers’. Tevens staan in het boek ‘Oefenvragen voor het Golfregelexamen’ alle examenvragen die gesteld kunnen worden. Beide boeken zijn te verkrijgen via Golfboeken.nl.

De aanvraag van het golfregelexamen wordt gedaan bij de Handicap & Regelcommissie. In het examen zijn de etiquettevragen een belangrijk onderdeel. Er worden 10 etiquettevragen gesteld, 19 regelvragen en 1 stablefordvraag. Hiermee bestaat het nieuwe examen uit 30 vragen in totaal. U slaagt als u ten minste 23 van de 30 vragen goed beantwoordt. De tijdsduur van het examen blijft 60 minuten. Het is niet toegestaan om tijdens het examen gebruik te maken van het Regelboekje of enig ander referentiemateriaal.

Het Golfregelexamen kan ook worden afgenomen vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel zijn beide vereist voor het behalen van handicap 54.

Spelen van een qualifying kaart
In 2018 zijn de mogelijkheden om een qualifying kaart te spelen verruimd.
Immers, meer qualifying kaarten geven een actuelere handicap en betere golfers.
Uiteraard met de traditie van de sport in gedachte houdend: ‘als golfer ben je eigen scheidsrechter en daarom zelf verantwoordelijk voor de scores die je inlevert en dus je handicap’.

De marker
De marker is en blijft een verplicht onderdeel bij het spelen van een qualifying kaart.
Mocht het zo zijn dat je een systeem hebt waarbij de marker nog niet digitaal kan ‘tekenen’, dan is het noteren van de naam van de marker in uw eigen administratie, zodat de Handicap & Regelcommissie kan achterhalen wie de marker was, voor nu voldoende.

Vooraf registratie en invoeren scorekaart
Het vooraf registreren van de qualifying kaart is een belangrijk deel van het handicapsysteem en kan op onze club via de volgende systemen:

  • Via de app of website van de club
  • Via de digitale zuil in de hal van het clubhuis
  • Via de app van Golf.nl

Het is ook toegestaan om een mondelinge afspraak te maken op de 1ste tee en de scorekaart na de ronde via een van bovenstaande systemen in te voeren.

Inleveren en bewaren van de scorekaart
Met ingang van 2019 hoeft de scorekaart niet meer te worden ingeleverd als de scorekaart digitaal is ingevoerd. De digitale scorekaart is het bewijsstuk voor de kaart die gespeeld is.
Bij twijfel kan de Handicap & Regelcommissie contact opnemen met de betreffende speler en/of marker.

De rol van de Handicap & Regelcommissie
Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat alle golfers met en tegen elkaar kunnen spelen en is het meest unieke onderscheidend element in onze sport.
De Handicap & Regelcommissie heeft een essentiële rol in dit systeem.
Als handicapautoriteit is deze commissie de ambassadeur voor het gebruiken van het handicapsysteem binnen de golfclub.
Daar waar in het verleden de rol van de commissie zich vooral richtte op de controle van de scorekaarten zelf, is deze nu meer gericht op het motiveren van golfers tot het inleveren van meer qualifying scores.

Informatie
Voor informatie over bovenstaande zaken kunt u altijd contact opnemen met de Handicap & Regelcommissie.