Baan

Vanaf 1 januari 2016 is de term clubhandicap verdwenen en geldt een EGA-handicap van 54 tot een plus handicap. Deze handicap wordt volgens de regels van de EGA (European Golf Association) bijgehouden.

Om een handicap te verkrijgen is nodig

  1. Golfbaanpermissie
    Op advies van de golfprofessional geeft de Handicap- en regelcommissie de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een speler niet doorstromen naar handicap 54.
  2. Golfregelexamen
    Dit kunt u aanvragen bij de Regel- en handicapcommissie. Deze commissie neemt ook het examen af. Zie golfregelexamen.
  3. De speler speelt een ronde met een marker die minimaal handicap 54 heeft. Hij behaalt 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes of 36 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van handicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste handicap van de speler wordt vastgesteld volgens de formule: handicap = 54 (Stablefordpunten Q-kaart 18 holes – 36).
    Voorbeeld: een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38 Stablefordpunten. Zijn eerste handicap wordt 54 – (38 – 36) = 52.

Het Golfregelexamen kan ook worden afgenomen vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel zijn beide vereist voor het behalen van handicap 54.

Een EGA-handicap wordt aangepast volgens de handicapslagentabel.

Veranderingen in het handicapsysteem 2018

Waarom gaat er iets veranderen.
De afgelopen jaren heeft de digitale wereld flinke sprongen gemaakt en dat biedt goede mogelijkheden om golf toegankelijker te maken. Het handicapsysteem wordt door veel mensen als ingewikkeld ervaren. Daarom heeft de NGF het aantal mogelijkheden om een qualifying kaart te spelen verruimd. Immers, meer qualifying kaarten een actuelere handicap en beter golfers.
Uiteraard met de traditie van de sport in gedachte houdend: ‘’ als golfer ben je eigen scheidsrechter en daarom zelf verantwoordelijk voor de scores die je inlevert en dus je handicap’’.

De marker
De marker is en blijft een verplicht onderdeel bij het spelen van een qualifying kaart. Mocht het zo zijn dat je een systeem hebt waarbij de marker nog niet digitaal kan ‘tekenen’, dan is het noteren van de naam van de marker  in uw eigen administratie, zodat de handicapcommissie kan achterhalen wie de marker was, voor nu voldoende.

Vooraf registratie en invoeren scorekaart
Het vooraf registreren van de qualifying scorekaart is een belangrijk onderdeel van het handicapsysteem en kan via de volgende systemen:
– via de app of website van de golfclub
– via de digitale zuil op de golfbaan
– via de app van GOLF.NL
– het inleveren van een papierenscorekaart
Het is ook toegestaan om een mondelinge afspraak te maken op de 1ste tee en de scorekaart na de ronde via een van bovenstaande systemen in te voeren. Deze optie is toegevoegd om spelers te stimuleren meer qualifying kaarten in te leveren. Het registreren van een scorekaart via de eerste drie opties blijft de voorkeur houden.
Softwareleveranciers zijn geïnformeerd over deze wijziging en zullen deze doorvoeren in hun softwaresysteem.

De ‘gele sticker’ komt te vervallen.

Inleveren en bewaren van de scorekaart
De fysieke scorekaart hoeft niet meer te worden ingeleverd als de scorekaart digitaal is ingevoerd. De digitale scorekaart is het bewijsstuk voor de kaart die gespeeld is. Bij twijfel kan de handicapcommissie contact opnemen met de betreffende speler en/of marker.

Meerdere 9-holes scores
Het is toegestaan om meerdere 9-holes scores op één dag te registreren, mits deze geen onderdeel zijn van dezelfde 18-holes ronde. Denk hierbij aan twee keer 9 holes op verschillende banen of als er in de ochtend en in de middag 9 holes worden gespeeld op dezelfde baan. Mocht de software al ingericht zijn om dit te accepteren, dan kunnen deze kaarten direct worden verwerkt. Anders zullen de softwareleveranciers dit de komende tijd implementeren.
Het streven is om bij iedere ronde een qualifying scorekaart in te leveren.

De handicapcommissie
Het handicapsysteem maakt het mogelijk dat alle golfers met én tegen elkaar kunnen spelen en is het meest unieke en onderscheidende element in onze sport. De handicapcommissie heeft een essentiële rol in dit systeem. Als handicapautoriteit is deze commissie de ambassadeur voor het gebruiken van het handicapsysteem binnen de golfclub. Daar waar in het verleden de rol van de commissie zich vooral richtte op de controle van de scorekaarten zelf, is deze nu meer gericht op het motiveren van golfers tot het inleveren van meer qualifying scores.
De handicap commissie kunt u ook altijd benaderen voor handicap vragen of aanpassingen.