Baan

Vanaf 1 januari 2016 is de term clubhandicap verdwenen en geldt een EGA-handicap van 54 tot een plus handicap. Deze handicap wordt volgens de regels van de EGA (European Golf Association) bijgehouden.

Om een handicap te verkrijgen is nodig

  1. Golfbaanpermissie
    Op advies van de golfprofessional geeft de Handicap- en regelcommissie de Golfbaanpermissie uit. Zonder het behalen van de Golfbaanpermissie kan een speler niet doorstromen naar handicap 54.
  2. Golfregelexamen
    Dit kunt u aanvragen bij de Regel- en handicapcommissie. Deze commissie neemt ook het examen af. Zie golfregelexamen.
  3. De speler speelt een ronde met een marker die minimaal handicap 54 heeft. Hij behaalt 18 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 9 holes of 36 Stablefordpunten of meer bij een ronde van 18 holes (uitgaande van handicap 54). Het moet gaan om een ronde met een Q-kaart. De eerste handicap van de speler wordt vastgesteld volgens de formule: handicap = 54 (Stablefordpunten Q-kaart 18 holes – 36).
    Voorbeeld: een speler speelt een ronde van 18 holes met een Q-kaart en behaalt 38 Stablefordpunten. Zijn eerste handicap wordt 54 – (38 – 36) = 52.

Het Golfregelexamen kan ook worden afgenomen vóórdat de Golfbaanpermissie is behaald. Wel zijn beide vereist voor het behalen van handicap 54.

Een EGA-handicap wordt aangepast volgens de handicapslagentabel.