Baan

Handicarts

Er zijn op Golfclub De Dommel handicarts van Stichting Handicart en 1 clubcart die u via het secretariaat kunt reserveren. Voor de route op de baan zijn door de baancommissie richtlijnen opgesteld. Men wordt geacht zich aan deze richtlijnen te houden. Bestuurders van een handicart dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

Richtlijnen handicarts

 • Rustig rijden zodat u de baan niet beschadigt;
 • Niet door vochtige stukken van de baan rijden;
 • Nooit over de witte lijnen rijden;
 • Niet zoeken met de handicart, d.w.z. heen en weer rijden;
 • Zo lang mogelijk de paden volgen totdat u bij uw bal bent;
 • Indien mogelijk naar uw bal toe lopen;
 • In de baan de bordjes “handicarts” volgen;
 • Volg de instructies die in de handicart zijn aangegeven.
 • Laat de handicart altijd schoon achter.
 • Vergeet niet al uw spullen mee te nemen.
 • Ongelukken met en beschadigingen aan de handicart direct melden bij het secretariaat.

Richtlijnen per hole

Hole   1 – Zo veel mogelijk het pad volgen, zeker als u voor of op de green ligt
Hole   2 t/m 7 – Op deze holes zijn geen paden, bij voorkeur houdt u rechts
Hole   8 – Rechts het pad volgen
Hole   9 – Rechts houden
Hole 10 – Pad volgen, kortste weg naar de bal, daarna terug naar het pad. Lage, natte delen mijden
Hole 11 – Links houden tot het bruggetje
Hole 12 – Links houden
Hole 13 – Vóór de green rechts het pad nemen en daarna op het pad blijven
Hole 14 – Zo veel mogelijk op het pad blijven
Hole 15 – Rechts houden
Hole 16 – Rechts houden en bij de afslag van 9 pad volgen
Hole 17 – Pad volgen en links houden, rijden tot de twee eiken. Daarna lopen naar de herentee (niet rijden tussen de green van 17 en de tee van 18)
Hole 18 – Links houden

Andere voertuigen

Voertuigen anders dan handicarts worden op Golfclub De Dommel toegelaten.
Hierbij dient u zich aan de volgende afspraken te houden:

 • U meldt voorafgaand aan de ronde bij het secretariaat dat u de baan in gaat met een voertuig anders dan een handicart;
 • Het voertuig wordt door baancommissie en/of hoofdgreenkeeper goedgekeurd;
 • U kunt een pas van de Stichting Handicart of een doktersverklaring overhandigen;
 • Rustig rijden zodat u de baan niet beschadigt;
 • Pas je als chauffeur aan de snelheid van de wandelende golfer aan;
 • Alleen op de paden en op de fairways rijden;
 • Blijf bij bunkers, foregreens en greens vandaan;
 • Niet door vochtige stukken van de baan rijden;
 • Niet over de surroundings rijden;
 • Nooit over de witte lijnen rijden;
 • Niet naar ballen zoeken (heen en weer rijden);
 • Zoveel mogelijk de paden volgen totdat u bij uw bal bent en indien mogelijk naar uw bal toelopen;
 • In de baan zoveel mogelijk de bordjes “handicarts” volgen;
 • Bij onweer het voertuig (met golfclubs) op minimaal 30 meter afstand zetten!

Wanneer handicarts door weersomstandigheden niet worden toegelaten zullen ook overige vervoersmiddelen niet worden toegelaten.