Baan

Handicarts

Er zijn op Golfclub De Dommel handicarts van Stichting Handicart en 1 clubcart die u via het secretariaat kunt reserveren. Voor de route op de baan zijn door de baancommissie richtlijnen opgesteld. Men wordt geacht zich aan deze richtlijnen te houden.

Richtlijnen handicarts

 • Rustig rijden zodat u de baan niet beschadigt;
 • Niet door vochtige stukken van de baan rijden;
 • Nooit over de witte lijnen rijden;
 • Niet zoeken met de handicart, d.w.z. heen en weer rijden;
 • Zo lang mogelijk de paden volgen totdat u bij uw bal bent;
 • Indien mogelijk naar uw bal toe lopen;
 • In de baan de bordjes “handicarts” volgen;
 • Volg de instructies die in de handicart zijn aangegeven.
 • Laat de handicart altijd schoon achter.
 • Vergeet niet al uw spullen mee te nemen.
 • Ongelukken met en beschadigingen aan de handicart direct melden bij het secretariaat.

Richtlijnen per hole

Hole   1 – Zo veel mogelijk het pad volgen, zeker als u voor of op de green ligt
Hole   2 t/m 7 – Op deze holes zijn geen paden, bij voorkeur houdt u rechts
Hole   8 – Rechts het pad volgen
Hole   9 – Rechts houden
Hole 10 – Pad volgen, kortste weg naar de bal, daarna terug naar het pad. Lage, natte delen mijden
Hole 11 – Links houden tot het bruggetje
Hole 12 – Links houden
Hole 13 – Vóór de green rechts het pad nemen en daarna op het pad blijven
Hole 14 – Zo veel mogelijk op het pad blijven
Hole 15 – Rechts houden
Hole 16 – Rechts houden en bij de afslag van 9 pad volgen
Hole 17 – Pad volgen en links houden, rijden tot de twee eiken. Daarna lopen naar de herentee (niet rijden tussen de green van 17 en de tee van 18)
Hole 18 – Links houden

Andere voertuigen

Voertuigen anders dan handicarts worden op Golfclub De Dommel toegelaten.
Hierbij dient u zich aan de volgende afspraken te houden:

 • U meldt voorafgaand aan de ronde bij het secretariaat dat u de baan in gaat met een voertuig anders dan een handicart;
 • Het voertuig wordt door baancommissie en/of hoofdgreenkeeper goedgekeurd;
 • U kunt een pas van de Stichting Handicart of een doktersverklaring overhandigen;
 • Rustig rijden zodat u de baan niet beschadigt;
 • Pas je als chauffeur aan de snelheid van de wandelende golfer aan;
 • Alleen op de paden en op de fairways rijden;
 • Blijf bij bunkers, foregreens en greens vandaan;
 • Niet door vochtige stukken van de baan rijden;
 • Niet over de surroundings rijden;
 • Nooit over de witte lijnen rijden;
 • Niet naar ballen zoeken (heen en weer rijden);
 • Zoveel mogelijk de paden volgen totdat u bij uw bal bent en indien mogelijk naar uw bal toelopen;
 • In de baan zoveel mogelijk de bordjes “handicarts” volgen;
 • Bij onweer het voertuig (met golfclubs) op minimaal 30 meter afstand zetten!

Wanneer handicarts door weersomstandigheden niet worden toegelaten zullen ook overige vervoersmiddelen niet worden toegelaten.