Baan

Groepen
Voor groepen (12 personen of meer) gelden de volgende regels:

  1. (Halve) shotgun starts zijn niet toegestaan.
  2. Er mag alleen op hole 1 worden gestart (dus niet op hole 10), ook als er slechts 9 holes worden gespeeld.
  3. Er worden niet meer dan 2 groepen per dag toegelaten met tenminste 1 uur verschil in starttijd tussen de laatste starttijd van de eerste groep en de eerste starttijd van de tweede groep.
  4. Groepen op vrijdag moeten voor 14.00 uur gestart zijn.
  5. Hiervan kan niet afgeweken worden. De organisator communiceert dat met de deelnemers.

Wedstrijden
In de wedstrijdagenda en de baan- en clubagenda op de website zijn de correcte teesluitingstijden aangegeven. De wedstrijdcommissie communiceert hierover ook met de leden via de socie app. Dit geeft leden zoveel mogelijk de gelegenheid om rondom de wedstrijd te spelen.

Dames en Herendagen e.d.
De damesdag op dinsdag, de damesochtend op woensdag, de herendag op donderdag, de Breek van de Week, de donderdagavondwedstijd in de zomer en de zaterdagmiddagwedstrijd in de winter zijn geen officiële wedstrijden en vallen onder de algemene standingregels.
Bij deze gelegenheden is het wel toegestaan om vanaf hole 1 en hole 10 te starten (vanaf hole 10 maximaal 3 bal). Spelers die op hole 10 starten hebben geen standing.

Bij uitwisselingen met bevriende clubs georganiseerd door de dames- of herencommissie is het eveneens toegestaan om van hole 1 en 10 te starten na toestemming van het bestuur. In deze gevallen wordt op de website aangegeven wanneer de tees gesloten zijn.
(Halve) shotguns worden toegestaan in overleg met het bestuur en als dit geen extra hinder oplevert.

Verantwoordelijk voor de baan- en clubagenda op de website is het secretariaat.
Verantwoordelijk voor de wedstrijdagenda op de website is de wedstrijdcommissie.