Lustrum

“In 1928 neemt de heer C.G.J. van Lanschot, bewoner van Zegenwerp, het initiatief om op dat landgoed een golfbaan te doen aanleggen. …………….Voor dit idee weet hij enige vrienden warm te maken. ………”

In dit citaat uit het lustrumboek ‘Golfclub De Dommel 75 jaar’ ligt een van de belangrijkste kernwaarden van onze club besloten. Het start met een goed idee. Rondom dat idee schaart zich een groep vrienden, die ieder met hun eigen inbreng, helpen het idee te verwezenlijken.

Onder het motto ‘Fijn erbij te zijn’ vieren we nu onze negentigste verjaardag uitbundig met verschillende activiteiten. Uiteraard golfen we veel, maar anders dan anders. Gekke baanroutes, verrassende wendingen… We toeteren om de Rijders Cup, schuiven aan aan diners, hebben een baanuitwisseling met het eveneens jubilerende Toxandria en sluiten tot slot af met een spetterend feest in september om ons lustrum uit te luiden. Een programma dat, naar wij hopen, een ieder aanspreekt. U leest er alles over op deze speciale lustrumpagina; zo blijft u gedurende dit jaar volledig up-to-date.

Het is mooi om te zien dat onze club zich steeds verder weet te ontwikkelen onder invloed van een grote ledenaanwas en intensieve investeringen in baan en golftechniek. Maar ook door op deze momenten stil te staan bij hetgeen in de afgelopen decennia is bereikt door de gezamenlijke inspanningen en het grote enthousiasme van vele leden. Het adagium van de initiatiefnemers is ook in deze tijd even inspirerend en sprankelend als 90 jaar geleden. De uitdaging blijft gelijk zowel in het spel als in het verenigen. Het doel is; samen met vrienden golf spelen en genieten.

Dat maakt een club wat De Dommel vandaag is. Met recht zou ik willen zeggen: Fijn erbij te zijn!

Jan van Opstal

Voorzitter