NGF FBBB Heren Senioren

Klik voor de uitslag van de NGF FBBB Heren Senioren op de volgende link: NGF FBBB Heren Senioren Uitslag 2018

Beste brutoscore: Henk Jansen en Bart Nolte met 42 Stablefordpunten (6 onder par!)

Leary hole 4: Bart Nolte
Leary hole 15: Paul Kroeze
Neary hole 7: Lucien de Kind
Neary hole 11: Franklin Chabot